Mikä on sopiva dataprojektorin valoteho ?
          
Valotehon tarve riippuu kuvakoosta, hajavalon määrästä huoneessa, sekä valkokankaan hyötykertoimesta. Pienen neuvotteluhuoneen projektorille riittää yleensä 3000 ANSI lumenin valoteho, jolla saa helposti runsaan kahden metrin kuvan näkyviin, jos ikkunoista ei paista aurinko voimakkaasti sisään. Valonhallinnan tarve on suurempi vaaleassa kuin tummassa huoneessa, valkoisessa huoneessa valo heijastuu seinien kautta kankaalle.

Suuressa, valoisassa auditoriossa, tarvittaessa yli 4 m levyistä kuvaa, dataprojektorin valoteho ei yleensä voi olla liian suuri.
5000 - 7000 ANSI lumenin laitteita saa vielä varsin edullisesti, ja tarvittaessa voidaan ottaa käyttöön suuren hyötykertoimen valkokangas.
Pienempitehoisellakin laitteella tulee toki toimeen, mikäli tilaa voidaan pimentää sopivasti.

Dataprojektorin valoteho ilmoitetaan yleensä ANSI lumeneina, ja dataesitykseen suositeltava kirkkaus on vähintään 30 lambertia neliöjalalle, eli 323 lambertia neliömetrille, josta kirkkaus on helposti laskettavissa, huomioiden kankaan hyötykertoimen. Esim. 2 x 1,5 m kuvan ala on 3 m2, ja esim. 1000 ANSI lumenin projektori tuottaa hyötykertoimen 1,0 kankaalla (1000 : 3) x 1,0 = 333 lambertia neliömetrille.
Valotehon tarve kuitenkin vaihtelee hajavalon määrän mukaan, eikä 1000 ANSI lumenin projektori välttämättä tuota valmistajan lupaamaa kirkkautta. Lampun kirkkaus laskee myös vanhemmiten, joten projektorin kirkkauden mitoitus kannattaa arvioida varovasti.
Elokuvilla SMPTE suositus on digitaalisella projektorilla 14 lambertia neliöjalalle (151 La/m2), filmiprojektorilla 16 lambertia (172 La/m2).


Sopiiko dataprojektori elävän kuvan esitykseen ?

Kyllä, tosin vaatimustasosta riippuen, kuvanlaatu riittänee koulutuskäyttöön. Kontrasti ja mustan taso ovat heikommat kuin videomalleissa, ja liikkuvassa kuvassa on jonkin verran digitaalisia häiriöitä. Dataprojektorin tarkkuus eli kuvapisteiden määrä on usein lisäksi videomalleja pienempi.
Katso myös elävälle kuvalle suunnitellut ammattivideoprojektorit, sekä kotiteatterin videotykit.


Oikea valkokankaan koko datakuvalle ?

Dataprojektorin kuvakoko tulee valita siten, että esitysten teksti on helposti luettavissa. (Kotiteatterin kuvakoko: Katso FAQ kotiteatteri.)
Kokoon vaikuttavat katseluetäisyys, dataprojektorin kuvapaneelin tarkkuus, sekä esityksen kirjasinkoko.

Jokaista katseluetäisyyden metriä kohden suosittelemme vähintään 3 mm kirjaimen korkeutta; SUURET kirjasimet ovat vähemmistönä.
Pienten merkkien näkymisen turvaamiseksi suosittelemme noin 5 mm kirjaimen korkeutta / katselumatkan metri.

Kirjaimet muodostuvat valkokankaalla pisteistä, esim. yleisen 10pt kirjasimen suuret kirjaimet ovat 10 kuvapistettä korkeita.
Projektorin kuvapaneelin tarkkuuden suurentuessa kirjainten korkeus siis laskee, mikäli kuvakoko pysyy samana.
Esim. 1024 x 768-projektorin kuvassa on 768 kuvapistettä päällekkäin, ja 1920 x 1200-kuvassa 1200. Mikäli molempien kuvan korkeus on 200 cm, 10pt kirjaimen maksimikorkeus on joko (200 cm : 768) x 10 = 2,6 cm, tai (200 cm : 1200) x 10 = 1,67 cm.
Pienimmät 10pt merkit ovat ehkä n. 40 % matalampia, 1,56 cm tai 1 cm korkeita.

Suuremman tarkkuuden dataprojektorilla kannattaa käyttää korkeampaa valkokangasta, tai tarvittaessa vaihtaa kirjasinkoko suurempaan (jolloin kuvaan mahtuu vähemmän tekstiä). Fontin koko ei kuitenkaan ole aina kaikkien käyttäjien vaihdettavissa, ja suurelle kankaalle mahtuu myös pieni kuva, pienelle ei mahdu suurempaa!

Tuolien minimietäisyys on noin 1,5 x kuvan korkeus, maksimietäisyys noin 4 x kuvan korkeus, tai korkeintaan 6 x korkeus, mikäli pientä tekstiä ei ole käytössä. Tämä koko ei kuitenkaan enää ole kovin näyttävä.
Esim. 200 x 150 cm kuvalla 1. tuolit voidaan sijoittaa noin etäisyydelle 1,5 x 150 cm = 225 cm, viimeiset tuolit 150 cm x 4 = 600 cm, maksimi 9 m.

Kertomalla etäisyys kolmella - viidellä saadaan saadaan sopiva kirjainkorkeus, esim. 9 m päässä 9 x 3 - 5 mm = 27 - 45 mm.
Esim. 1024 x 768-tarkkuuden projektorilla yksi pikseli on 200 x 150 cm kuvalla 150 cm : 768 = 1,95 mm korkea, eli 27 mm korkeaan suureen kirjaimeen tarvitaan 27 mm : 1,95 mm = 13,85, noin 14pt kirjasin, ja pieneen merkkiin 45 mm : 1,95 = 23pt kirjasin.
Toisin sanoen, 200 x 150 cm kangas on liian pieni 9 m päästä katsoen myös 1024 x 768-projektorilla, jos kirjasinkoko on 10pt.

Sopiva kangas esim. 9 m päästä katsoen, 1024 x 768-projektorilla, ja 10pt kirjasimella lasketaan seuraavasti:
Yksi pikseli on [(9 x 3 tai 5 mm) = 27 mm, tai jopa 45 mm : 10pt] = 2,7 mm tai 4,5 mm, tämä kerrotaan pikselien määrällä 768, kuvan korkeus on 207 - 346 cm, 4:3-kuvasuhteella minimi 276 x 207 cm, tai pienet merkit huomioiden 461 x 346 cm valkokangas.

Esimerkkejä: Projektorin tarkkuus, katseluetäisyys, kuvakoko 10pt / 14pt kirjasimella, laskettu pienten kirjainten mukaan, 5 mm korkeutta / m:


                        4 m                                          5 m                                         7 m                                         10 m                  

1024 x 768        205 x 153 / 146 x 110 cm          256 x 192 / 183 x 137 cm          358 x 269 / 256 x 192 cm          512 x 384 / 366 x 274 cm

1280 x 800        256 x 160 / 183 x 114 cm          320 x 200 / 229 x 143 cm          448 x 280 / 320 x 200 cm          614 x 384 / 457 x 286 cm

1400 x 1050      280 x 210 / 200 x 150 cm          350 x 263 / 250 x 188 cm          490 x 368 / 350 x 263 cm          700 x 525 / 500 x 375 cm

1920 x 1200      384 x 240 / 274 x 171 cm          480 x 300 / 343 x 214 cm          672 x 420 / 480 x 300 cm          960 x 600 / 686 x 429 cm


                        15 m                                        20 m                                       30 m                                        40 m                  

1024 x 768        768 x 576 / 548 x 411 cm          10239 x 768 / 731 x 549 cm      15360 x 11520 / 10971 x 8229   20480 x 15360 / 14628 x 10971

1280 x 800        960 x 600 / 686 x 429 cm          12800 x 8000 / 914 x 522 cm    19200 x 12000 / 13714 x 8571   25600 x 16000 / 18286 x 11429

1400 x 1050      1050 x 788 / 750 x 563 cm        14000 x 1050 / 10000 x 750       21000 x 15750 / 15000 x 11250 28000 x 21000 / 40000 x 30000

1920 x 1200      1440 x 900 / 1029 x 643 cm      19200 x 12000 / 13714 x 8571    28800 x 18000 / 20571 x 12857 38400 x 24000 / 27429 x 17143


Suuren tarkkuuden dataprojektorilla käytetään yleensä suurempaa kuin 10 pt kirjasinta, jotta valkokankaan koko pysyisi kohtuullisena.
Suuressa tilassa kuva madaltuu käyttämällä matalampaa kuvasuhdetta, tai useampia kuvia rinnan.


Mikä tulisi olla dataprojektorin tarkkuus / kuvapisteiden määrä ?

Sopivaan tarkkuuteen vaikuttavat monet tekijät: Pienemmän tarkkuuden mallit ovat paitsi edullisempia, myös valoteholtaan (samalla lampulla) parempia, koska suuremman tarkuuden kuvapaneeli läpäisee valoa huonommin. Suuremman pikselimäärän dataprojektorilla valkokankaalle mahtuu enemmän kuvia ja tekstiä, mutta kuvat ovat samalla pienempiä, koska kuvat muodostuvat pienemmistä kuvapisteistä.
Tietokoneesta voi usein valita tarvittaessa suuremman tekstifontin, mutta esim. kuvan korkeus putoaa puoleen, jos vaakasuorien pikselirivien määrä kaksinkertaistuu.
Suuren tarkkuuden dataprojektorilla kannattaa siis käyttää suurempaa kangasta, ja kuvaa voidaan katsoa lähempää; katso edellinen kappale.

Kuvia tai piirroksia esitettäessä kuvan tulee mahtua näyttöön kokonaaan, tämä riippuu halutusta kuvan tai piirroksen tarkkuudesta.

Yleisimmät dataprojektorin tarkkuudet ovat 1024 x 768 (XGA, 4:3) ja 1280 x 800 (WXGA, 16:10), 1400 x 1050 (SXGA+, 4:3), 1920 x 1200 (WUXGA, 16:10), myös UHD 3840 x 2160 (16:9), sekä 4K 4096 x 2160-tarkuuden (1,90:1) malleja on jo hyvin saatavilla.
Tietokoneen tarkuudeksi kannattaa valita projektorin natiiviresoluutio, eli jos projektorin kuvapaneelissa on 1920 x 1200 kuvapistettä, tämä kannattaa vaihtaa tietokoneen tarkkuudeksi terävintä kuvaa toivottaessa.
Mikäli dataprojektorin tulee skaalata kuvasignaali toiseen tarkkuuteen, varsinkin tekstin terävyys kärsii.

Videokuvalle suunnitelluissa ammattivideoprojektoreissa on yleensä joko 1920 x 1080, tai 2K / 4K-tarkkuus.
Esim. Barco ja monet Christie 2K-resoluution mallit voidaan myös myöhemmin päivittää resoluutioon 4K 4096 x 2160.


Minkälainen valkokangas ? Projisointi seinälle ?

Valkokangas voi olla esim. rullautuva manuaali- tai moottorivalkokangas, nämä saadaan pois näkyvistä käyttökertojen välillä, tai lähtökohtaisesti pinnaltaan suorempi, taulumainen kehysvalkokangas; kehyskankaita saadaan myös kokovalkeina, näkymättämällä kehyksellä.
Lähiheittoprojektoria käytettäessä kangaspinnan tulisi olla erityisen suora, esim. kehyskangas, tai sivukiristetty moottorivalkokangas.

Matkakäytössä kangas voi olla joko rullautuva, lattiakotelosta nouseva valkokangas on erityisen tyylikäs, tai siirrettävä kehyskangas, joita saadaan myös suurina kokoina. Lattiakotelosta nouseva rullautuva matkakangas saadaan n. 3,7 m leveyteen saakka, kehyskankaan koolla ei ole rajoitusta.

2 - 3 m leveys riittänee pieneen neuvotteluhuoneeseen, katso kohta kuvakoko, suuremmalla katselumatkalla myös kuvan tulee olla suurempi.
Auditorion tai juhlasalin valkokangas voi olla joko moottoroitu, tai kiinteä kehyskangas, molempia saadaan tarvittaessa jopa useiden kymmenien metrien levyisinä. Vapaasti seisova kehyskangas saadaan myös auditorioon sopivina kokoina.
Matalassa tilassa valkokankaita ja projektoreita voidaan asentaa useita rinnan, laskemme sopivan asennusgeometrian.
Hyvin korkeaan kattoon asennettaessa toimitamme myös moottorivinssein laskevalla kangaspinnalla varustettuja valkokankaita.

Projektorin valotehoa voidaan tarvittaessa parantaa suuren hyötykertoimen valkokankaalla, opastamme mielellämme, myös p. 02 538 7703.
Erityisen valoissa tilassa optinen dnp Supernova valkokangas antaa parhaan kuvanlaadun, kuvan kirkkaus on kaksinkertainen, ja kontrasti moninkertainen tavallisiin valkokankaisiin verrattuna, katso dnp video.

Kuva voidaan projisoida myös vaalealle seinälle, mitä vaaleampi seinä, sitä kirkkaampi kuva. Seinän tulisi olla himmeä, kiiltävässä seinässä projektorin linssi näkyy heijastuksena. Kuva on toki laadukkaampi valkokankaalle heijastettuna, lisäksi oikein valittu valkokankaan pintamateriaali parantaa entisestään kuvanlaatua; opastamme mielellämme.
Ääntä läpäisevä valkokangas mahdollistaa kaiuttimien sijoituksen valkokankaan taakse.
Joissain projektorimalleissa on myös toimintatila muille kuin valkoisille pinnoille projisointia varten.

1280 x 800- ja 1920 x 1200-tarkuuden malleissa kuvan muoto 16:10 poikkeaa yleisistä, vanhoista 4:3- ja 16:9-formaateista; toimitamme kankaita kaikissa kuvasuhteissa, myös 16:10, voimme myös teettää sopivan muotoisen kankaan.
Tarkempia tietoja löytyy suurelta valkokangassivultamme, tuhansia kankaita, 100 kuvaa!


Saako kuvan samanaikaisesti kankaalle ja tietokoneen omalle näytölle, langaton tiedonsiirto ?

Jako onnistuu esim. käyttämällä tietokoneessa näytönohjainta, jossa on lähdöt kahdelle näytölle, esim. Matrox valmistaa hyvälaatuisia kortteja. HDMI-jakaja tai muu kytkinrasia voi myös jakaa kuvan kahteen tai useaan näyttöön. Kuva voidaan myös kierrättää projektorin kautta, jos laitteessa on myös datakuvan lähtö (varsinkin kattoasennuksessa tämä vaihtoehto vaatii tavallista enemmän kaapelointia).

Joihinkin dataprojektoreihin tietokoneen kuva voidaan viedä myös langattomasti, usein WLAN-mokkulan, kuten USB-tikun kautta.
Esim. Casio XJ-A-sarjan 7-loppuisissa malleissa on sisäänrakennettu langaton yhteys.
Useimpiin dataprojektoreihin saadaan optiona langaton HDMI-lähetin-vastaanotin-pari, edullisimmat mallit toimivat max. 1920 x 1080-tarkkuudella.
Monia projektoreita voidaan myös hallita verkossa LAN-liittimen kautta. Virtuaalinen kaukoesitys onnistuu parhaiten kamerallisen lisälaitteen avulla, kuten Sanyo PJ-Net Organizer Plus (pdf), POA-PN03C, ja POA-PN40.

Gyroskooppinen, langaton "ilmahiiri" on myös kätevä tarvike, ilmahiirellä voidaan helposti käyttää tietokonetta seisten esityksen aikana.


Projektorin kaapelointi kiinteässä asennuksessa / multimediaohjain ?

Tietokoneelta projektorille vietävän pitkän kaapelin tulee olla hyvälaatuinen, mitä suurempi kuvan tarkkuus, sitä häiriöalttiimpi signaali.
Hyvin pitkällä vedolla CAT-kaapeli on varmempi ratkaisu; tällöin HDMI-kaapeli kytketään CAT-lähetin- ja CAT-vastaanotin-parin päihin. Mikäli tietokoneessa on DVI / HDMI-liitin, kannattaa projektori kytkeä siihen, katso sivumme HDMI-kaapelit.
Projektorissa saattaa olla myös HDBaseT-tuloliitin, jolloin kuva voidaan viedä CAT "puhelinkaapelilla" jopa 100 m matkan.

Multimediaohjain eli esitysvalitsin on käytännöllinen ratkaisu kytkettäessä useita laitteita yhteen projektoriin. Kuva- ja äänilähteet liitetään lyhyillä kaapeleilla multimediaohjaimeen, ja ohjaimesta viedään pitkä kaapeli projektorille. Esitysvalitsimet on tavallisesti varustettu myös mikrofoniliittimellä. Valikoimassamme on suuri valikoima esitysvalitsimia, nämä sisältävät analogisten tulojen ohella HDMI-tulot, sekä skaalaimen. HDMI-vaihdin on edullinen vaihtoehto.
 

Dataprojektorin käyttö ilman tietokonetta / esitys muistitikulta ?

Esim. malleilla Casio XJ-A147 ja Casio XJ-A257 presentaatio voidaan suorittaa myös ilman tietokonetta.
Projektorin mukana tulevalla ohjelmalla esim. Power Point-esitys, Word-, Excel-, tai pdf-lomake voidaan muuttaa jpeg-kuviksi, jotka tallennetaan USB-muistitikulle, josta esitystä ohjataan projektorin kaukosäätimellä; kätevää matkakäytössä.
Projisoitaessa kuva seinälle esitykseen tarvitaan siis vain 43mm ohut, A4-lomakkeen kokoinen projektori.


Voiko kannettavan projektorin asentaa kiinteästi ?

Useimmiten kyllä, projektorin kuva voidaan yleensä kääntää, ja useimpiin dataprojektoreihin löytyy sopiva kattokiinnike, tai voimme teettää kiinnikkeen. Projektorin voi toisinaan sijoittaa myös takaseinän hyllylle, korkealla oleva laite täytyy usein kääntää ylösalaisin.
Perus-dataprojektorissa on harvoin optista kuvan siirtoa, edulliset mallit on usein tarkoitus sijoittaa hieman kuvan yläreunan ylle, tai alareunan alle, vaakasuunnassa kuvan keskelle. Ammattimalleista usein löytyvät linssinsiirrot mahdollistavat vapaamman sijoittelun.

Mikäli takaseinällä ei ole sopivaa hyllyä, toimitamme myös projektorin seinäkiinnikkeet, esim. Vogels EPW 6565 on tyylikäs seinäkiinnike.
Katto- tai seinäteline saadaan toivottuna pituutena, toimitamme myös hyvin pitkiä telineitä, sekä projektorihissejä.
Dataprojektorin oikea sijoitusetäisyys on mallikohtainen, tarkista myös heittoetäisyys.


Projektorin sijoitus mahdollisimman lähelle / kauas valkokankaasta ?

Ahtaassa tilassa, kuten asennettaessa projektori valkokankaan taakse, tulee valita lyhytheittoinen projektori. Tarjoamme monia malleja, joissa on vakiona laajakulmainen optiikka. Ammattikäyttöön tarkoitetuissa dataprojektoreissa ja ammattivideotykeissä voidaan myös yleensä valita leveäheittoinen linssi. Mahdollisimman lähelle valkokangasta sijoitettaessa kangaspinnan suoruuteen kannattaa kiinnittää huomiota, jotta kangaspinnan epätasaisuudet eivät näkyisi, esim. kehysvalkokangas tai sivukiristetty moottorivalkokangas on tällöin sopiva.

Asennettaessa projektori salin takaosaan valitaan pitkäheittoinen optiikka, jotkut ammattimallit saadaan jopa etäisyydelle 12x kuvan leveys. Sijoitus hyvin pitkänkin salin takaosaan vaikuttaa vain vain vähän valotehoon, ja tämä voidaan helposti kompensoida suuritehoisemmalla projektorilla, tai asentamalla suuremman hyötykertoimen valkokangas; katso valkokangasmateriaalit.


Projektorin suojaus varkauden varalle?

Monet projektorit voidaan haluttaessa suojata PIN-koodilla, joka tulee näppäillä joko aina käynnistyksen yhteydessä, tai vain verkkovirrasta irroituksen jälkeen. Projektorin tai kaukosäätimen toiminnat voidaan myös tarvittaessa usein lukita näissä malleissa.
Joissain malleissa on myös äänihälytys varkauden varalle.

Mahdollinen projektorin suojaksi asennettava panta / kotelo ei saa haitata laitteen jäähdytystä.
Valikoimassamme ovat myös esim. projektorin varkaussuojakotelot.


Valkokankaan huomaamaton asennus ?

Mikäli valkokangas halutaan piilottaa näkyvistä, kun se ei ole käytössä, kangas voidaan upottaa välikaton, lattian, tai laitehyllyn sisään; tarjoamme runsasta valikoimaa välikattoon asennettavia, moottoroituja kankaita. ORAY Square on kaunis, pinta-asennettava valkokangas.
Da-Lite Ascender Electrol ja ORAY Pantoscreen ovat laitehyllyyn tai lattiaan upotettavia kankaita, jotka nousevat moottoroidulla saksimekanismilla.

Monet tarjoamamme valkokankaat ovat saatavilla tilauksesta myös puupintaisella kotelolla.


Toimiiko tietokoneemme projektorilla x ?

Useimmilla dataprojektoreilla kyllä; laitteet tunnistavat signaalin, ja tahdistuvat automaattisesti. Joskus kuva on hieman sivussa; tähän on yleensä hienosäätö projektorissa. Hankkiessaan projektoreita eksoottisiin työasemiin, kannattaa käytännön yhteensopivuus tarkistaa etukäteen.

Liitettäessä tietokone DVI- tai HDMI-johdolla Full HD-projektoriin, kannattaa yhteensopivuus myös kokeilla etukäteen. Kaikkien tietokoneiden näytönohjaimet eivät suostu antamaan sopivaa signaalia, ja myös Blu-ray-levyissä oleva HDCP-kopioinninesto saattaa aiheuttaa yhteensopivuusongelmia. PC:n antaessa kopiosuojatun materiaalin näytön varoituksia Blu-ray-levyillä, ota yhteyttä tietokonevalmistajaan.


Mitä laitteita voidaan kytkeä dataprojektoriin ?

Tietokoneen lisäksi (yleensä) kaikki laitteet, jotka voi kytkeä televisioonkin. Tarkista kuitenkin mahdollinen sovitinliittimen tarve etukäteen, dataprojektoreissa ei ole esim. vanhoja scart-liittimiä.


Miten tv-kuva saadaan valkokankaalle ?

Projektoreissa ei yleensä ole tv-viritintä, joten projektorin lisäksi tarvitaan virittimeksi digiboksi, josta viedään kuvajohto projektorille.


Mistä saadaan ääni projektorille ?

Dataprojektorien äänentoiston laatu on melko vaatimaton, mutta varsinkin kannettavassa käytössä laitteen mahdollista omaa/omia kaiuttimia  kannattaa hyödyntää. Pysyvässä asennuksessa kuvalähteiden äänet voidaan viedä erilliselle äänivahvistimelle, johon liitetään tavalliset kaiuttimet.
Tietokoneeseen voidaan liittää myös sopivat aktiivikaiuttimet, kuten Work Studio 40A, hinta 179 € sis. alv / pari.
Ääntä ei ole tarpeen kierrättää projektorin kautta, mikäli äänentoistoon käytetään ulkopuolista vahvistinta.

Toimitamme myös suuret äänentoistojärjestelmät edullisesti, vaikkapa elokuvateatteriin, kysy tarjous, katso Electro-Voice kaiuttimet.


Av-kalusteet - voidaanko dataprojektori sijoittaa videovaunuun?

Kyllä, tarjoamme esim. sivun alaosassa olevien kuvien mukaisia av-vaunuja. Projektoria ei tule kuitenkaan täristää sen ollessa päällä.


Mikä on projektorin lampun kesto / hinta ?

Keskivertoprojektorin lamppuyksikkö kestää normaalikäytössä ehkä 2000 h (usein vähemmän, lamppujen kestoissa on suuria yksilökohtaisia eroja). Erityisen pitkäikäinen lamppu saattaa kestää säästötilassa jopa 10.000 tuntia, tämä voidaan saavuttaa yleensä vain ihanneolosuhteissa.
Laitteen usein tapahtuva sammuttelu, varsinkin ilman ajastimen määräämää jälkijäähdytystä, lyhentää lampun kestoa. Lamppuyksikön hinta on tyypillisesti 170 - 500 € tasolla.
Lamppua ei kannata käyttää suositusta pidempään, vaikka se toimisikin, kirkkaus laskee vanhemmiten, ja kulunut lamppu saattaa räjähtäessään aiheuttaa vahinkoa projektorille, mikäli lamppuyksikköä ei ole suojattu hyvin.

Esim. Casio XJ-A-sarjassa ei ole lamppua, vaan n. 20.000 tuntia kestävä LED-valolähde (takuu 5 v / 10000 h). LED-projektorien käyttökustannukset jäävät huomattavan alhaisiksi, näihin ei tarvitse ostaa kalliita lamppuja. Projektoria ostaessaan kannattaa huomioida laitteen hinnan ohella myös lamppujen hinta, varsinkin jatkuvassa 24/7-käytössä varalamppujen hinta saattaa ylittää projektorin hankintahinnan.


Projekorin sijoitus vaikeapääsyiseen paikkaan? Huoltovälin pidentäminen?

Mikäli dataprojektori asennetaan esim. niin korkealle, että tavanomainen lampun vaihto on hankalaa, voidaan käyttää laser-valaistua projektoria, jolloin projektorissa ei ole vaihdettavaa lamppua.
Monissa DLP- eli mikropeiliprojektoreissa ei tarvita myöskään puhdistettavaa ilmansuodatinta.

Projektori voidaan asentaa myös moottoroituun projektorihissiin, jolla laite voidaan laskea alas huollon ajaksi.

Mikäli projektoriin ei ole suoraa näköyhteyttä käyttöpaikalta, sopivasti varustettu dataprojektori voidaan kytketä verkkoon lähiverkon kautta, ja
joihinkin malleihin voidaan kytkeä perinteinen langallinen kaukosäädin.


Projektorin puhdistus ?

Projektorit tulee puhdistaa aika ajoin huoltoliikkeessä tv:n tapaan. LCD-dataprojektoreissa on yleensä myös puhdistettava ilmansuodatin, katso laitteen käyttöohje. Projektori saattaa ylikuumentua, mikäli suodatinta ei puhdisteta tai vaihdeta suosituksen mukaan.
Tarjoamme myös malleja, jossa suodattimen vaihto on automatisoitu.
Linssin puhdistuksessa kannattaa käyttää linssinpuhdistusliinaa, jotta optiikka ei naarmuuntuisi, liinoja löytyy optikoilta ja kameraliikkeistä.


Tarvitaanko projektorille TV-lupa ?

Projektori/digiboksi-yhdistelmä vastaa televisiota, jolloin lupakäytäntö on sama kuin normaali-TV:llä.
Pelkkä projektori ei tarvitse tv-lupaa.
videovaunu avoin
videovaunu avoin
videokaappi
videoprojektori teatterissa
Cinema Trading logoteksti
Kotisivu
Dataprojektori esityksiin
Videotykit kotiteatteriin
Videoprojektori ammattikäyttöön
Valkokangas suurvalikoimasta
Yhteystiedot
Dataprojektorit: Usein kysyttyjä kysymyksiä

Olemme koonneet tälle sivulle vastauksia kysymyksiin aiheista dataprojektorin valinta, käyttö, ja asennus.

Opastamme mielellämme dataprojektoriasioissa, soita p. 02 538 7703, tai avaa sähköpostilomake tästä.
Toimitamme dataprojektorit edullisesti.
Copyright Cinema Trading 1997-2017
Valkokangas suurvalikoimasta
Kotiteatteriprojektorit
Ystävällinen ja nopea palvelu, kaikki tiedustelut